Zespół artystyczny „Stokrotki” - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Zespół artystyczny „Stokrotki”
W roku 2001r. rozpoczęła się intensyfikacja oddziaływań kulturalno-oświatowych. Opracowane zostały zasady funkcjonowania Zespołu "Stokrotki", który to Zespół do dnia dzisiejszego pracuje i odnosi szereg sukcesów. Jednym z jego efektów pracy było stworzenie dwóch filmów fabularnych "Dawno Temu na Dzikim Zachodzie" i „Dawno Temu na Dzikim Zachodzie cz.II”, które prezentowane były szerokiej publiczności - m.in. emisje w szkołach wyższych w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy czy Białymstoku, pokaz na Ogólnopolskiej Konferencji Animacja Młodzieży, Młodzież w Animacji w październiku 2007r. w Ciechocinku, Międzynarodowym Biennale Teatralnym w Łodzi w czerwcu 2008r. Do chwili obecnej tj. 2016r. skierowane są do Mieszkańców i Zespołu zapytania od uczelni wyższych o wyrażenie zgody na wykorzystanie filmów w celach szkoleniowych z zakresu pedagogiki specjalnej, metodologii pracy, metod rewalidacji.
Pracę Zespołu można poznać również w przedstawieniach realizowanych dla szerszej publiczności, na corocznych Zjazdach Rodzin, Piknikach Integracyjnych, Jasełkach wystawianych dla dzieci z pobliskich szkół.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego