Zajęcia z zakresu ruchu rozwijającego W. Sherborne - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Zajęcia z zakresu ruchu rozwijającego W. Sherborne
Jest to metoda terapeutyczna należąca do metod pedagogicznych. Głównym jej założeniem jest polepszenie stanu funkcjonowania odbiorców w dziedzinie intelektualnej, emocjonalnej i psychomotorycznej. Metoda ta wykorzystuje różne kategorie ruchu i wywodzi się z nowoczesnej neuropsychologii. Zaadaptowano ją do potrzeb odbiorców będących osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. W DPS Mgoszcz jest systematycznie realizowana od grudnia 2001 roku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego