Harcerstwo – 7DNS „Zielona Mila” - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Harcerstwo – 7DNS „Zielona Mila”
Doświadczenia zapoczątkowane w realizacji „Zielonej Szkoły”, miały swoją kontynuację w nawiązania kontaktów ze środowiskiem harcerskim. Jego rozszerzeniem, na bazie zaangażowania i zainteresowania Mieszkańców było powołanie do życia 7 Drużyn
y Nieprzetartego Szlaku „Zielona Mila”, włączonej w ruch harcerski w ramach Hufca Chełmża. Drużyna została podmiotem i głównym realizatorem dwóch Rajdów Harcerskich („Od parku do stolicy” – Mgoszcz 2014r., „II  Odlotowy Rajd Parkowy” – Mgoszcz 2015r.), w których uczestniczyli członkowie ZHP z Chełmna i Chełmży.  Wartości reprezentowane przez Związek Harcerstwa Polskiego stara się wdrażać do codziennego życia dziesięciu Mieszkańców.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego