Hipoterapia - dps

Idź do spisu treści

Menu główne:

Hipoterapia

Formy terapii

W październiku 2005 r., wykorzystując swoje zaplecze, po przygotowaniach personalnych i zabezpieczeniu technicznym, uruchomiona została na potrzeby Mieszkańców hipoterapia.
W naszej pracy wykorzystujemy konie rasy huculskiej. Dzięki swoim walorom, takim jak:

  • spokojny, zrównoważony temperament

  • zdolność do długotrwałej pracy

  • warunki budowy fizycznej,

są idealnymi współterapeutami dla tej formyoddziaływań.
Zajęcia adresujemy do Mieszkańców zainteresowanych zarówno aspektem hipoterapii czynnej jak też biernej - z różnych powodów nie mogących korzystać z ruchu oferowanego przez konia. Praca wówczas przybiera w szczególności formę obcowania ze zwierzęciem,doświadczenia zmysłowego jego obecności, poszerzania zakresu edukacyjnego.
Równolegle przebiegalyprace nad rozszerzeniem jej oddziaływania w środowisku lokalnym. W konsekwencji przez okres dwoch lat przyjeżdzały na zajęcia rewalidacyjne dzieci i młodziez ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lisewie. Na podbudowie zasobów Domu i umowy partnerskiej realizowane były również niezależne projekty, DPS Mgoszcz i Stowarzyszenia Pro Bono Hominis, adresowane do społeczności lokalnej, umożliwiające oktywizację osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem jazdy rekreacyjnej do oferty oddziaływań prowadzonej przez Dom.
Od jesieni 2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu zostaly oddane do użytku pomieszczenia do zajęć hipoterapii, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych:

  • sala trapii z kominkiem

  • kryte pomieszczenie do jazdy konnej

  • siodlarnia

  • łazienka

Wszystkie te pomieszczenia zostały adoptowane po starej chlewni, niegdyś działającej w Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Mgoszczu.
Po długich pracach remontowych, zajęcia hipoterapii można prowadzić przez cały rok - niezalżnie od warunków pogodowych. Miwszkańcy Domu mogą uczestniczyć nie tylko pod gołym niebem czy krytej ujeżdżalni, ale też w sali, gdzie panuje ciepłai przytulna atmosfera.
Nasz Dom posiada rownież sanie, które zaprzęgnięte w konie dostarczają Mieszkańcom wielu atrakcji przy zimowych kuligach.
Z kolei bryczka cieszy się duzym zainteresowaniem w okresach letnich m.in. podczas Zjazdów Rodzin i innych zabawach integracyjnych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego