O nas - DPS Mgoszcz

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
DPS Mgoszcz
Przejdź do treści
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOSZCZU:

- Mieści się w zabytkowym pałacu z końca XIX wieku, który jest elementem założenia pałacowo-parkowego. Piękny otaczający budynek pałacu park krajobrazowy o powierzchni 5 ha, powstał w pierwszej połowie XIX wieku i przetrwał do dzisiaj. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu istnieje od 1963 roku. W pierwszych 23- latach działalności funkcjonował pod nazwą Państwowy Dom Opieki Społecznej i przeznaczony był dla dorosłych, a od 1987 roku przyjął obecną formę.

- Jest placówką stałego pobytu dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) z niepełnosprawnością intelektualną. Dysponuje 84 miejscami ( pokoje: 1-osobowe, 2-osobowe, 3-osobowe).

- Dziesięcioro mieszkańców mieszka poza pałacem w bloku, w środowisku lokalnym (ich mieszkania należą także do DPS w Mgoszczu).

- Organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu jest Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

- Do podstawowych zadań domu należy realizacja zadań pomocy społecznej określonych w Ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.u. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.)    (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001507) oraz Rozporządzeniu o Domach Pomocy Społeczne(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000734)

Nasz dom zapewniając całodobową opiekę osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną świadczy usługi:
  • bytowe: miejsce pobytu, wyżywienie ( z uwzględnieniem zaleceń lekarskich i upodobań mieszkańców ), utrzymanie czystości,
  • opiekuńcze: zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną,  stałą opiekę medyczną ( gabinet medyczny znajduje się w budynku domu), niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • wspomagające: możliwość udziału w terapii zajęciowej, która dysponuje szerokim wachlarzem ofert dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Mieszkańców

- Sposób świadczonych usług w szczególności uwzględnia wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uwzględnia ich potrzeby indywidualne.

Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Tel./fax. (56) 676 86 13
dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści