Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - DPS Mgoszcz

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
DPS Mgoszcz
Przejdź do treści
1. Terapia pedagogiczna czyli korekcyjno - kompensacyjna to proces długotrwałych oddzialywań, celowych i systematycznych działań o charakterze pedagogicznym, przy czym korekcja oznacza poprawę i usprawnianie czynności poznawczych, a kompensacja to wyrównywanie wszelakich braków. Zajęcia te maja na celu wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych  Mieszkańców oraz niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń. Nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny, poczucia własnej wartości i motywacji do dalszego działania.

2. Zajęcia informatyczne to jedna z metod terapii pedagogicznej, w której wykorzystuje się komputery do działalności korekcyjno - kompensacyjnej.
Mieszkańcy uczą sie obsługi komputera i posługiwania się prostymi programami komputerowymi. Ponadto utrwalają swoją wiedzę za pomocą zadań zawartych na multimedialnych płytach edukacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Tel./fax. (56) 676 86 13
dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści