Zajęcia z psychologiem - dps

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia z psychologiem

Formy terapii

Zajęcia z psychologiem realizowane są w trzech formach:

  • Poradnictwa psychologicznego – obejmującego wspólne poszukiwanie rozwiązań bieżących spraw i trudności Mieszkańca, konsultacji Jego funkcjonowania w Domu i w relacjach z  najbliższymi osobami.  

  •  Badania psychologicznego – określającego bieżące funkcjonowanie i zdolności Mieszkańca, umożliwiające zaplanowanie oddziaływań zgodnych z nimi jak również stanowiącego  podstawę do występowanie do instytucji o zabezpieczenie socjalne.

  •  Terapii psychologicznej – opartej o teorie psychoanalityczne i psychodynamiczne, służące poszerzeniu przez Mieszkańca rozumienia siebie w świecie, poznaniu swoich mocnych stron i podstawowych motywacji którymi się kieruje.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego