Osiągnięcia - dps

Idź do spisu treści

Menu główne:

Osiągnięcia

06.03.2020 r.
Nasza Mieszkanka Jolanta Marczak na Gali Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2019 - zostaje uhonorowana jako sportowiec roku w kategorii "senior". Z tej okazji otrzymała puchar, dyplom i nagrodę pieniężną. Pani Joli gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości, determinacji i sukcesów sportowych.
Galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019 r.
Nasza Mieszkanka Małgorzata Królik zostaje wicemistrzynią olimpijską w tenisie stołowym  galeia zdięć ...

**********************************************************************************************************************************

Otwarcie Budynku Rehabilitacyjno - Terapeutycznego

28.06.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu gościł najważniejsze osobistości Powiatu Chełmińskiego. Wszystko to za sprawą otwarcia kolejnego obiektu bazy terapeutyczno rehabilitacyjnej naszej placówki. Obiekt został utworzony dzięki planowanemu zagospodarowaniu części zasobów zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Mgoszczu.
Swoj
ą obecnością zaszycili nas: Starosta Chełmiński  Wojciech Bińczyk, Wicestarosta Zdzisław Gamański, przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Chełmińskiego w osobach Barbary Koniecznej i Grzegorza Zalewskiego. Nie zabrakło również Skarbnika Powiatu Janiny Siemiątkowskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie Ewy Wirosławskiej, jak również przedstawiciela Gminy Lisewo Sekretarz Haliny Chrzanowskiej. W uroczystości wzięli udział również Mieszkańcy Domu wraz z rodzinami, oraz pracownicy. Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitał Dyrektor Domu pan Grzegorz Sziming. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Zebrani goście zapoznali się z kolejnymi etapami powstawania obiektu podczas specjalnej prezentacji multimedialnej, a następnie przystapili do zwiedzania nowo powstałego budynku. W obiekcie znajdują sie pomieszczenia takie, jak: sala do terapii polisensorycznej, miejsce pracy psychologa, pedagoga, instruktora kulturalno oświatowego, sala konferencyjno widowiskowa, sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia do prowadzenia dokumentacji i pomieszczenie socjalne. Powstanie obiektu z pewnościa zwiększy konkurencyjność naszego Domu na rynku usług pomocy społecznej, jak również wpłynie na poprawę warunków bytowych Mieszkańców. Nie mniej ważnym aspektem jest też poprawa warunków pracy personelu. Podczas uroczystosci nie mogło zabraknąć części artystycznej. Danuta Winkler oraz Sylwia Wieszczek odczytały wiersz przygotowany specjalnie na tę okazję, a w skeczu kabaretowym o tematyce budowlanej wystąpli pracownicy placówki. galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************************************

W 2008 r. nawiązaliśmy współpracę z ZAZ- em w Drzonowie.
Od początku jego istnienia nasi Mieszkańcy mają możliwość  podjęcia zatrudnienia w tym zakładzie pracy.
Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gm. Lisewo) rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2008 r.
Swoją działalność wytwórczo–usługową opiera na 4 działach: stolarskim, wyrobów z papieru i tektury, rękodzielniczym i usługowo – wytwórczym w zakresie wielobranżowym.
Osoby z niepełnosprawnościami zatrudniane są w wymiarze 0,55 etatu. Każdego dnia mają także możliwość uczestniczenia w min. 60 minutowych zajęciach rehabilitacyjnych.
galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************************************

W 2007r. Nasze Mieszkanki zdobyły medale na Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Shanghaju. galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************

DPS Mgoszcz jako jeden z nielicznych DPS-ów w Polsce w 2002r. wprowadził ministerialny projekt "Eksperymentalna Grupa Nauki Samodzielności", polegający na wdrażaniu Mieszkańców do życia w mieszkaniach oddzielnych - kuratoryjnych, zblizonych do mieszkań samodzielnych.
Sam projekt wygasl w 2005 r., natomiast kontynuowane są idee tego przedsięwzięcia. Dziesięciu Mieszkańców  DPS-u żyje w pokojach mieszczących się w pobliskim bloku, w odrębnym od głównego budynku. Dbają o powierzone im pomieszczenia jak i najbliższe otoczenie bloku, aranżując ogródek z kącikiem relaksacyjnym, konserwując ogrodzenie i pielęgnując trawnik.  galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************

W październiku 2005, wykorzystując swoje zaplecze, po przygotowaniach personalnych i zabezpieczeniu technicznym, uruchomiona została na potrzeby Mieszkańców DPS Mgoszcz hipoterapia.
Zajęcia adresujemy do Mieszkańców zainteresowanych zarówno aspektem hipoterapii czynnej jak też biernej – z różnych powodów nie mogących korzystać z ruchu oferowanego przez konia. Praca wówczas przybiera w szczególności formę obcowania ze zwierzęciem, doświadczenia zmysłowego jego obecności, poszerzania zakresu edukacyjnego.
Od jesieni 2016 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu zostały oddane do użytku pomieszczenia do zajęć hipoterapii, w pełni przystosowane dla os
ób niepełnosprawnych – sala terapii z kominkiem, kryte pomieszczenie do jazdy konnej, łazienka oraz siodlarnia. Wszystkie te pomieszczenia zostały adaptowane po starej chlewni, niegdyś działającej w Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Mgoszczu. galeria zdjęć...
**********************************************************************************************************************************************************

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego