Terapia zmysłu i ciała - DPS Mgoszcz

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
DPS Mgoszcz
Przejdź do treści
1. Metoda Marianne i Christophera Knill’ów
Wraz z początkiem 2007 roku, rozpoczął się proces wdrożenia Metody Marianne i Christhophera Knill'ów. Stanowi ona obecnie trzeci element pracy wspierającej, adresowany do grupy mniej sprawnych Mieszkańców. W indywidualnych zajęciach (jeden na jednego) prowadzone są oddziaływania zgodne z programem terapeutycznym. Nastawione są na nawiązywanie, trwanie w kontakcie Mieszkańca z prowadzącym, wykorzystując elementy sygnałów dźwiękowych, stałość i przewidywalność oddziaływań, bliskość fizyczną drugiej osoby. Realizowane programy dostosowane są do indywidualnego poziomu funkcjonowania Mieszkańca.
   

2. Zajęcia z zakresu ruchu rozwijającego W. Sherborne
Jest to metoda terapeutyczna należąca do metod pedagogicznych. Głównym jej założeniem jest polepszenie stanu funkcjonowania odbiorców w dziedzinie intelektualnej, emocjonalnej i psychomotorycznej. Metoda ta wykorzystuje różne kategorie ruchu i wywodzi się z nowoczesnej neuropsychologii. Zaadaptowano ją do potrzeb odbiorców będących osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. W DPS Mgoszcz jest systematycznie realizowana od grudnia 2001 roku.

3. Terapia polisensoryczna Snoezelen
Od stycznia 2003 w naszym Domu zaadaptowano i wprowadzono metodę terapii polisensorycznej opracowanej w Holandii — Snoezelen. Założeniami Snoezelen jest pobudzanie aktywności sensorycznej—zmysłowej. Stymulacja -bądź też wyhamowanie reakcji, otwierają przed osobami niepełnosprawnymi świat nowych doświadczeń. W stymulacji próbujemy pobudzić i ukierunkować spostrzeganie świata za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku, równowagi). Harmonijne połączenie wszystkich elementów wywołuje reakcje, może to być reakcja ożywienia i motywacji do działania lub też reakcja wyciszenia -np. zaśnięcia. Terapia ta prowadzona jest w specjalnie utworzonej Sali Doświadczania Świata.
      

      

Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo

Tel./fax. (56) 676 86 13
dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści