Terapia polisensoryczna Snoezelen - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Terapia polisensoryczna Snoezelen
Od stycznia 2003 w naszym Domu zaadaptowano i wprowadzono metodę terapii polisensorycznej opracowanej w Holandii — Snoezelen. Założeniami Snoezelen jest pobudzanie aktywności sensorycznej—zmysłowej. Stymulacja - bądź też wyhamowanie reakcji, otwierają przed osobami niepełnosprawnymi świat nowych doświadczeń. W stymulacji próbujemy pobudzić i ukierunkować spostrzeganie świata za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku, równowagi). Harmonijne połączenie wszystkich elementów wywołuje reakcje, może to być reakcja ożywienia i motywacji do działania lub też reakcja wyciszenia - np. zaśnięcia. Terapia ta prowadzona jest w specjalnie utworzonej Sali Doświadczania Świata.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego