Otwarcie Budynku Rehabilitacyjno - Terapeutucznego - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia

Uroczyste otwarcie Budynku Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Mgoszczu.

28.06.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu gościł najważniejsze osobistości Powiatu Chełmińskiego. Wszystko to za sprawą otwarcia kolejnego obiektu bazy terapeutyczno – rehabilitacyjnej naszej placówki. Obiekt został utworzony dzięki planowanemu zagospodarowaniu części zasobów zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Mgoszczu.
Swoją obecnością zaszycili nas: Starosta Chełmiński pan Wojciech Bińczyk, Wicestarosta pan Zdzisław Gamański, przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Chełmińskiego w osobach pani Barbary Koniecznej i pana Grzegorza Zalewskiego. Nie zabrakło również Skarbnika Powiatu pani Janiny Siemiątkowskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie pani Ewy Wirosławskiej, jak również przedstawiciela Gminy Lisewo pani Sekretarz Haliny Chrzanowskiej. W uroczystości wzięli udział również Mieszkańcy Domu wraz z rodzinami, oraz pracownicy. Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitał Dyrektor Domu pan Grzegorz Sziming. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Zebrani goście zapoznali się z kolejnymi etapami powstawania obiektu podczas specjalnej prezentacji multimedialnej, a następnie przystapili do zwiedzania nowo powstałego budynku. W obiekcie znajdują sie pomieszczenia takie, jak: sala do terapii polisensorycznej, miejsce pracy psychologa, pedagoga, instruktora kulturalno – oświatowego, sala konferencyjno – widowiskowa, sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia do prowadzenia dokumentacji i pomieszczenie socjalne. Powstanie obiektu z pewnościa zwiększy konkurencyjność
naszego Domu na rynku usług pomocy społecznej, jak również wpłynie na poprawę warunków bytowych Mieszkańców. Nie mniej ważnym aspektem jest też poprawa warunków pracy personelu. Podczas uroczystosci nie mogło zabraknąć części artystycznej. Danuta Winkler oraz Sylwia Wieszczek odczytały wiersz przygotowany specjalnie na tę okazję, a w skeczu kabaretowym o tematyce budowlanej wystąpli pracownicy placówki.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego