Informacje ogóne - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Chcemy Państwu przekazać, że uruchomienie każdej formy zajęć, poprzedzone jest tworzeniem jej koncepcji, przygotowaniem merytorycznym kadry (obejmującymi szkolenia i certyfikację), zabezpieczeniem technicznym, określeniem form dokumentowania i ewaluacji oddziaływań. W opisach zajęć terapeutycznych nie prezentujemy Państwu ich założeń teoretycznych, metodologii naszych działań i innych treści naukowych. Przyjmujemy, że ta wiedza specjalistyczna może być udostępniana w ramach indywidualnych uzgodnień i współpracy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego