Klub Pieszego Pasażera - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Klub Pieszego Pasażera
Innym elementem pracy kulturalno-oświatowej było powołanie do życia Klubu Pieszego Pasażera w maju 2007r. W ramach jego działania organizowane są wycieczki, ekspedycje w ciekawe historycznie i przyrodniczo rejony naszego województwa z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (tramwaj, pociąg, autobus, rower, bryczka konna, piesza wędrówka). Na kanwie doświadczeń Klubu Pieszego Pasażera, powstała w 2008r. idea „Zielonej Szkoły”. Od tego czasu, corocznie grupa Mieszkańców udaje się na kilkudniowy pobyt w warunkach biwakowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego