Metoda Marianne i Christophera Knill’ów - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Metoda Marianne i Christophera Knill’ów
Wraz z początkiem 2007 roku, rozpoczął się proces wdrożenia Metody Marianne i Christhophera Knill'ów. Stanowi ona obecnie trzeci trzeci element pracy wspierającej adresowany do grupy mniej sprawnych Mieszkańców. W indywidualnych zajęciach (jeden na jednego) prowadzone są oddziaływania zgodne z programem terapeutycznym. Nastawione są na nawiązywanie, trwanie w kontakcie Mieszkańca z prowadzącym, wykorzystując elementy sygnałów dźwiękow
ych, stałość i przewidywalność oddziaływań, bliskość fizyczną drugiej osoby. Realizowane programy dostosowane są do indywidualnego poziomu funkcjonowania Mieszkańca.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego