Ergoterapia (terapia pracą) - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Ergoterapia (terapia pracą)
Zbliżonymi do dbania o powierzone pomieszczenia i otoczenie (Eksperymentalna Grupa) formą realizacji aktywizacji Mieszkańców są zajęcia z zakresu Ergoterapii. Przyjmują one formę prac porządkowych na terenie Domu i jego otoczenia oraz zajęć w Ogrodzie Terapeutycznym, który stanowi niezmiernie ważny element w funkcjonowaniu Domu. Wszystkie warzywa uprawiane w tym ogrodzie przeznaczone są na własne potrzeby Domu. Mieszkańcy uczestnicząc w tych zajęciach rozszerzają swoje wiadomości z zakresu ogrodnictwa, umiejętnie dbają o warzywa oraz znają podstawowe prace ogrodnicze. Pomimo, iż praca w ogrodzie nie jest prosta, Mieszkańcy bardzo się angażują i chętnie biorą udział w tych zajęciach. Terapia pracą, jak i inne formy terapii stwarza pole do indywidualnego wykazania się Mieszkańców w określonej pracy, a także stwarza możliwość wzajemnego wspierania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego