Olimpiady Specjalne – „Jeżyki” Mgoszcz - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy terapii

Olimpiady Specjalne – „Jeżyki” Mgoszcz
Nasi Mieszkańcy są aktywnymi uczestnikami ruchu Olimpiad Specjalnych. W ramach Olimpiad prowadzone są u nas treningi trzech dyscyplin sportowych: piłki nożnej, unihokeja oraz tenisa stołowego. W cyklu cotygodniowym objętych jest programem treningowym 10 osób. Zwieńczeniem ich pracy była obecność m.in. trzech Mieszkanek na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju we wrześniu 2007r., jednej osoby w Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie w roku 2010, dwóch osób na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Atenach w roku 2011 oraz jednej osoby Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w 2015r. Prace organizacyjne, zaangażowanie Mieszkańców i pracowników, zaowocowało powstaniem autonomicznej sekcji „Jeżyki” Mgoszcz powołanej do funkcjonowania w roku 2012. Dom nasz został siedzibą działania powyższej sekcji, jednocześnie współorganizatorem wpisanych do stałego kalendarza zawodów Kujawsko-Pomorskiego Turnieju Hokeja Halowego OS. Dla osób z głębszymi upośledzeniami i z dużymi ograniczeniami fizycznymi, nie pozostaje zamknięta aktywność sportowo-rekreacyjna. Mieszkańcy ci uczestniczą w programie Aktywności Motorycznej MATP w ramach Olimpiad Specjalnych. W chwili obecnej w treningach cyklicznych uczestniczy ośmioro Mieszkańców. Występy te kładą nacisk na pokonywanie własnych trudności i ograniczeń eliminując rywalizację. Również w tym aspekcie Olimpiad Specjalnych realizowane są systematyczne treningi uczestników, zaś Dom stał się współorganizatorem i od trzech lat gospodarzem corocznego Dnia Aktywności Motorycznej MATP Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie to stanowi drugi obok spotkań mikołajowych realizowanych w Chełmnie, element zawodów MATP w powiecie chełmińskim.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego