Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne - dps

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Formy terapii

1. Terapia pedagogiczna czyli korekcyjno - kompensacyjna to proces długotrwałych oddzialywań, celowych i systematycznych działań o charakterze pedagogicznym, przy czym korekcja oznacza poprawę i usprawnianie czynności poznawczych, a kompensacja to wyrównywanie wszelakich braków. Zajęcia te maja na celu wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych  Mieszkańców oraz niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń. Nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny, poczucia własnej wartości i motywacji do dalszego działania.

2. Zajęcia informatyczne to jedna z metod terapii pedagogicznej, w której wykorzystuje się komputery do działalności korekcyjno - kompensacyjnej.
Mieszkańcy uczą sie obsługi komputera i posługiwania się prostymi programami komputerowymi. Ponadto utrwalają swoją wiedzę za pomocą zadań zawartych na multimedialnych płytach edukacyjnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego